torsdag 30. april 2009

Demens og eksklusjon...


I den pågående saken vedrørende nedlegging av demensavdelingen i Flosta, har Arbeiderpartiets vedtekter atter en gang blitt akuelle. Jeg skal vise til noen av disse før vi går videre:
§12 Alminnelige bestemmelser
1. Medlemskap i Det norske Arbeiderparti forplikter alle partimedlemmer til å støtte opp
om partiets formål.
2. Det er ikke tillatt å danne fraksjoner som arbeider mot partiet og partiets vedtak. Det er
uforenlig med medlemskap i partiet å være medlem av eller yte støtte til
organisasjoner som i sin virksomhet motarbeider partiets politikk og kandidater.

§11 Eksklusjon
1. Kommunepartiene har rett til å foreslå at enkeltmedlemmer som bryter med partiets vedtekter, retningslinjer og program blir ekskludert.


Det er slik at når man stiller til valg for et parti, så er man forpliktet til å forholde seg lojalt til hva dette partiet mener man bør gjøre. Hvis man velger å aktivt motarbeide partiet, er den naturlige konsekvensen av ens handlinger at man da blir ekskludert. Man kan si mye om Flostasaken. Om den bør bestå eller nedlegges, det skal ikke jeg kommentere her. Jeg ønsker kun å kommentere det organisasjonsmessige i et partilag som i det siste har hatt en del organisatoriske utfordinger.

Jeg, som medlem i Arbeiderpartiet, forventer at tilltisvalgte i partiet opptrer lojalt overfor sitt eget parti. Hvis man tillater at ens eget parti blir holdt som gissel av enkeltstående tillitsvalgte, da er vi ute og kjører nedover en vei som kun fører til kaos og fordeler for våre konkurrenter.

Med disse ord ønsker jeg lykke til på bystyremøtet ikveld.

mandag 9. mars 2009

Svar til Jürgen Sievers (Avisinnlegg)


Jürgen Sievers
Jeg ser at du fortsetter i samme leia som du holdt i innlegget der du prøvde å latterliggjøre Arbeiderpartiets 2. Kandidat til Stortingsvalget, Line Vennesland.
Nemlig angrep og tåkelegging. Det er greit. Jeg skal da, atter en gang, tillate meg å nøste litt opp i dine mildt sagt tåpelige uttalelser og skriverier.
Du sier at Frp kun har én mulighet til å samle stemmer før høstens valg, nemlig å vise frem andre partiers feil. Det er her jeg hadde ventet at en mann med såpass mange år på baken som deg, hadde hatt større kunnskap. Hvorfor skal man bare på peke andres feil? Hvorfor kan ikke Frp for én gangs skyld faktisk fortelle om hva slags politikk de ønsker å føre? Jeg vet veldig godt at det er noe også mitt eget parti og meg selv inkludert, kan bli bedre på.
Du sier videre at Frp aldri har vært i noen styringsposisjon. Jeg regner da med at styringsposisjoner på kommunenivå er irrelevante for deg…
Jeg vil oppfordre deg og alle andre til å se en film som heter ”New Zealand prosjektet.” Denne dokumentaren viser med tydelighet hva som skjer når politiske partier med et markedsliberalistisk grunnsyn river opp og ødelegger det sosialdemokratene har bygget opp over flere år. Det tar veldig mange år å rette opp det som er ødelagt. Derfor ønsker ikke jeg å ta sjansen på å slippe Frp til makten, slik at de kan bevise eller ikke bevise hva de står for. Det er for risikabelt.
Så kommer du over på konkurranseutsetting av eldreomsorgen. Jeg er helt enig med deg i at det offentlige er fullt ut kapable til å konkurrere mot private selskaper. Det som vrir konkurransen, er at det private og det offentlige har noe forskjellige spilleregler å forholde seg til. Spilleregler som er konkurransevridende i favør av de private. Dette har jeg vært inne på i et tidligere innlegg, som var stilet til Ingrid D. Skårmo (som for øvrig aldri har svart på innlegget).
Videre nevner du Flosta BOS. Jeg er enig med deg i at det er synd å legge dette ned. Dette er noe jeg absolutt ikke ønsker og håper det kan komme til en løsning der.
Så til det som jeg oppfatter som grums, men som jeg allikevel skal ta tak i, mest for å få tydelig frem at du prøver å bruke en hersketeknikk som vel for det meste kun fungerer på mennesker fra 10 år og yngre.
Du skriver at jeg er for ung og kunnskapsløs. Det kan meget godt være, men jeg vil si at det må jo være noe situasjonsbetinget. I mange tilfeller vil jeg se på det som fordel at jeg er ung, da unge mennesker lever i dag og ikke er for opptatt av snøen som falt i fjor eller for 60 år siden.
Videre tar du opp krig og fattigdom. Jeg håper inderlig at jeg aldri skal få oppleve dette. Men at du trekker det inn som et poeng i argumentasjonen din, synes jeg er noe søkt, da du kun bruker dette for å prøve å tilegne deg tyngde. Min jobb i hjemmesykepleien fører til at jeg ofte snakker med mennesker som har opplevd akkurat denne sulten og krigen du nevner. Deres historier har jeg tatt til meg og med meg, så jeg føler at jeg i hvert fall har noe innsikt i hvordan dette må ha vært.
Avslutningsvis skriver du at du ikke kommer til å svare på flere av mine innlegg. Det er et valg du tar selv, men å melde seg ut av debatten på den måten er bare feigt. Jeg kan love deg én ting. Jeg kommer til å svare på alle dine innlegg som angår meg. Samme hvor nivåløse de måtte være.

fredag 6. mars 2009

Boikott Coop OBS på Stoa!Når Coop mener at mennesker som prøver å ta et ærlig skritt tilbake i samfunnet ved å selge "Klar," skal nektes å gjøre dette i området rundt deres senter, da mener jeg at vi som forbrukere skal vise at vi ikke aksepterer at Coop, vår butikk, skal være en så ekskluderende arena. Frem til Coop OBS på Stoa snur i denne saken, vil jeg handle maten min andre steder. Coop skryter av å være "Litt ditt," nå får vi se om de hører på sine egne medlemmer i denne saken...

torsdag 5. mars 2009

Delta i LO's medlemsdebatt!


Det pågår for tiden en medlemsdebatt i LO i forkant av valget. Si din mening du også, så får vi bedre frem arbeidernes krav til politikerne!
Gå inn på debatt.lo.no og si din mening!

Fylkessammenslåing og årsmøtevedtak

Etter at Årsmøtet i Arendal Arbeiderparti vedtok å gå mot en prosess som kan lede til en fylkessammenslåing, har Ordføreren i Arendal vært på banen med kritikk mot forslagsstiller. Det kan virke som om ordføreren føler seg ubekvem i eget parti om dagen. Det jeg hadde håpet på, var at ordføreren hadde tatt dette vedtaket til etterretning, istedet for å gå ut og være frustrert i media. Et årsmøte er suverent. Vedtar årsmøtet noe, plikter man å følge årsmøtets vedtak. Selv om man ikke liker det. Dette gjelder for partimedlemmer, tillitsvalgte -og til og med ordførere.

tirsdag 3. mars 2009

Politikk – Ikke angrep, er det beste forsvar. (Avisinnlegg)


Politikk – Ikke angrep, er det beste forsvar.

Jürgen Sievers.

Jeg leser av ditt avisinnlegg i Agderposten 03.03.09, at du er godt i gang med å bruke FrP’s strategi når man blir spurt om egen politikk, nemlig angrep og tåkelegging.

Jeg skal nå bruke dine ord: Jeg tillater meg å nøste litt opp i dine mildt sagt tåpelige uttalelser og skriverier.

Sievers prøver å latterliggjøre Arbeiderpartiets Line Vennesland med å si at hun ikke har noe i politikken å gjøre. Jeg skulle ønske Sievers var i politikken. Det hadde gjort det lettere for oss som ikke sympatiserer med FrP.

Når han da sier at de fleste vet hva FrP egentlig står for, så er det nok hans egen forståelsesevne som ikke strekker til. Det er ganske få som sympatiserer med FrP som vet hva de egentlig står for. Til og med mennesker som er tillitsvalgte i FrP har mange ganger problemer med å forklare hva FrP egentlig vil, når man spør dem om konkrete spørsmål.

Sievers tar opp eldreomsorgen. Der sier han at FrP vil at eldreomsorgen skal finansieres sentralt og over regjeringens budsjett. Det Sievers ikke sier noe om, er at ved å gjøre det på denne måten, legger man ekstremt godt til rette for at private aktører skal overta eldreomsorgen. Dette er noe flertallet av Norges befolkning har sagt at de ikke ønsker.

Sievers sier videre at regjeringen driver med ansvarsfraskrivelse. Dette er et noe søkt utspill, da det vel er få regjeringer i etterkrigstiden som har tatt mer ansvar enn det nettopp denne regjeringen gjør. Sievers sier at regjeringen selger Norge. Ja vel? Jeg mener ikke det. Det Sievers må prøve å forstå, selv om det kan være vanskelig, er det er nettopp det FrP vil. De vil selge Norge til private aktører.

Jeg synes for øvrig at det er noe underlig at en person som bidrar til det flerkulturelle i landet kaller flerkultur et svik mot egen befolkning.

Så kommer Sievers frem til sitt noe brune, endelige poeng, poenget som jeg mistenker han for å ha hatt et fårete flir om munnen når han skrev og som er tatt rett ut av FrP’s retorikkhåndbok: ”FrP er ikke det partiet som betaler for at Norsk kultur utviskes, og at Norge blir et land der landets etniske befolkning blir diskriminert.”

Dette er selve trumfkortet til FrP. Spill på fremmedfrykten! Kan det gjøres mer lavmåls? Jeg mener at det ikke kan det. Og jeg har heldigvis med meg flertallet av Norges befolkning i den betraktningen.

Jeg ser at Sievers er en ivrig debattant i avisen. Det er veldig bra. Jeg håper bare at han i sine fremtidige innlegg tenker litt mer før han trykker ”send.”