tirsdag 10. august 2010

Privatisering av pleietjenester i Arendal

Varaordfører, Tormod Vågsnes ymter i avisen frempå et ønske om mer privatisering av eldreomsorgen i Arendal. Først og fremst må jeg si at jeg finner det noe underlig, at Vågsnes, som arbeidsgiver for alle de kommunalt ansatte i Arendal, kan komme seg til å si noe slikt.
Snakk om å helle en bøtte med kaldt vann over hodene på sine ansatte.

Disse ansatte gjør hver dag sitt ytterste for at omsorgstjenestene i Arendal skal være gode.

Det man burde forvente, som ansatt i Arendal kommune, er at arbeidsgiver (Vågsnes) forteller en at man gjør en god jobb og at de skal forsøke å gjøre sitt ytterste for at de ansatte skal kunne få øket sine stillingsbrøker og at rammevilkårene for å utøve en god tjeneste skal styrkes.

I stedet kan det virke som om Vågsnes prøver seg på en snarvei. Han sier at privatisering er veien å gå. Dette er i realiteten et grep for å gjøre det lett for seg selv. Jeg tror de fleste synes det er greit å kunne bestille en tjeneste, få utført jobben og betale for den.

Dette fører til at jobben blir gjort, uten at bestiller (kommunen) har arbeidsgiveransvar for noen av dem som skal utføre bestillingen.

Er ikke dette en fallitterklæring? Det Vågsnes egentlig sier, er at han ikke har evnen til å ha arbeidsgiveransvar for de ansatte i Arendal kommune. Ei heller har han evnen til å ha ansvar for å bygge ut sykehjemsplasser eller til å dimensjonere opp pleietilbudet i kommunen.

Dette vil han betale andre til å gjøre for seg.

Fagforbundet mener at kommunale tjenester skal være eid av kommunen. Vi ønsker at de ansatte skal få være ansatte i kommunen. Og ha de rettigheter i arbeidslivet som kommunalt ansatte har.

Ved å privatisere eldreomsorgen, vil vi kunne få se store forskjeller i arbeidsbetingelsene mellom mennesker som gjør en lik jobb, men med forskjellige arbeidsgivere.

Dette kan vi blant annet se i den private barnehagesektoren, der pensjonsvilkårene for de ansatte i mange tilfeller er forskjellige fra barnehage til barnehage.

Nå er det på tide at politikerne i Arendal kommune blir klar over at de faktisk er arbeidsgivere for de ansatte i kommunen og gjør sitt ytterste for å sikre sine ansattes ve og vel. Å øke grunnbemanningen og gi flere ansatte stillinger de kan leve av, vil være et godt skritt på veien. Dette vil i tillegg føre til at flere pleietrengende får hjelp.

Jeg ser ingen åpenbar grunn til at kommunen ikke kan bygge og drive eldreomsorg selv. Den eneste grunnen som muligens fremstår klar for meg, er at de som er valgt av folket til å være arbeidsgivere faktisk ikke ønsker å være det. –De vil være bestillere.