fredag 19. november 2010

Menn - Ta avstand fra vold mot kvinner!


Hvitt Bånd er en nasjonal kampanje for å bekjempe menns vold mot kvinner og seksuell trakassering. Kampanjen gjennomføres i 57 land og markeres 25. november på FNs internasjonale dag for bekjempelse av vold mot kvinner. I Norge drives kampanjen av Reform – ressurssenter for menn.

Hver fjerde kvinne i Norge har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold fra sine, ektemenn, samboere eller kjærester. Samme undersøkelse viser at en av ti kvinner har opplevd voldtekt.
På grunn av menns vold er over 1000 kvinner i Norge på flukt. De lever på hemmelige adresser.
Kvinner har i hovedsak har satt problemet på dagsorden, og de har lagt ned et stort arbeid i å etablere hjelpetilbud for kvinner som er utsatt for vold. De har også møtt betydelig motstand i dette arbeidet.
Vold betyr makt. Noen opplever at kravet til gutter og menn er at vi skal ha kontroll med situasjonen. Vi skal beskytte – og ta vare på familie og hjem. Vi skal ordne opp hvis noen truer våre nærmeste.
Det er gjengs oppfatning blant menn at man ikke slår kvinner og de som er "mindre enn oss". De fleste av oss slår ikke i det hele tatt.
Overgrep og vold mot barn og kvinner er altså et brudd på vår kultur. Likevel er menn generelt tause i debatten. Hvorfor?
Føler vi ikke samme ansvar for den volden som skjer i hjemmet, som for den volden som vi ser og opplever i det offentlige rom? Hvorfor hører vi ikke like mye fra alminnelige menn om denne volden, som vi gjør når ungdomsgjenger opptrer truende på bussen en sein lørdagskveld?
Kan det være at vi lettere lar oss engasjere i den volden som ikke angår oss personlig? At når volden får kjønn, og når det kjønnet er vårt, så føler vi avmakt fordi det krever mer av oss, enn den volden som handler om de andre?
Erfaringer med gode arbeidsforhold, demokrati og konfliktløsning på jobben kan bidra til å redusere sjansen for vold i privatlivet. Det man lærer i arbeidslivet tar man med seg på andre arenaer i livet.
Positive erfaringer og signaler fra et arbeidsfellesskap kan være med å påvirke voldelige menn til å endre adferd. En likestillingspolitikk for menn som også betyr hjelp til bedre konfliktløsning, og en generell innsats mot vold i arbeidslivet, vil derfor kunne redusere både voldens omfang, og sjansen for gjentakelse vesentlig.
Derfor ønsker LO å bidra til økt fokus på menns vold mot kvinner. Holdningene må endres slik at menn klart og tydelig tar avstand fra all vold mot kvinner.
Vi må komme dit hen at det faller naturlig for menn i alle aldre og i alle samfunnslag å si klart og tydelig i fra til sine mannlige venner og kollegaer at vold mot kvinner er fullstendig uakseptabelt uansett. Og hvis vi observerer vold skal vi ikke nøle med å ta affære i form av å varsle om det til rette myndighet slik at voldsutøvelsen får følger for den det gjelder. Først da kan vi menn se alle kvinner i øynene og si at ”jeg er på din side. Vold er uakseptabelt”. Så lenge vi tier, ja da samtykker vi også.

torsdag 18. november 2010

Har Harald Danielsen mistet gangsynet?

Det har kommet frem at Harald Danielsen Rådmann i Arendal, har bevilget sine kommunalsjefer 110 000 i lønnsvekst i år. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 16%.
Når man ellers blant de kommunalt ansatte har hatt en vekst på 2,1% kan man lure på hvem Rådmannen verdsetter høyest i kommunen. Hans eget lederteam eller de mange hundre ansatte som løper rundt på gulvet hver dag og yter service til kommunens innbyggere.
Det kan virke som om Rådmannen verdsetter dem som står ham nærmest høyest.
Det signalet han da sender, er etter min oppfatning nok til at jeg mener Harald Danielsen bør ta sin hatt og gå.