torsdag 5. mars 2009

Fylkessammenslåing og årsmøtevedtak

Etter at Årsmøtet i Arendal Arbeiderparti vedtok å gå mot en prosess som kan lede til en fylkessammenslåing, har Ordføreren i Arendal vært på banen med kritikk mot forslagsstiller. Det kan virke som om ordføreren føler seg ubekvem i eget parti om dagen. Det jeg hadde håpet på, var at ordføreren hadde tatt dette vedtaket til etterretning, istedet for å gå ut og være frustrert i media. Et årsmøte er suverent. Vedtar årsmøtet noe, plikter man å følge årsmøtets vedtak. Selv om man ikke liker det. Dette gjelder for partimedlemmer, tillitsvalgte -og til og med ordførere.

3 kommentarer:

Tore Wold sa...

Vi har vedtekter for å sikre medlemsdemokratiet og årsmøtet er høyeste organ for kommunepartiene. Det er vel noen og enhver som av og til har følt seg ubekvemme med vedtak som er gjort i egen organisasjon. Men slik er det i et kollektiv og slik bør det forbli i partiet vårt.

Christian Zammit sa...

Helt enig, Tore. Det kan være surt når vedtak ikke går ens vei, men som du sier, man skal følge dem lojalt opp.

Anonym sa...

helt sant dette bør ho stoppe med dette skader partiet unødig i valgkampen. hilsen oddvar mykland