torsdag 30. april 2009

Demens og eksklusjon...


I den pågående saken vedrørende nedlegging av demensavdelingen i Flosta, har Arbeiderpartiets vedtekter atter en gang blitt akuelle. Jeg skal vise til noen av disse før vi går videre:
§12 Alminnelige bestemmelser
1. Medlemskap i Det norske Arbeiderparti forplikter alle partimedlemmer til å støtte opp
om partiets formål.
2. Det er ikke tillatt å danne fraksjoner som arbeider mot partiet og partiets vedtak. Det er
uforenlig med medlemskap i partiet å være medlem av eller yte støtte til
organisasjoner som i sin virksomhet motarbeider partiets politikk og kandidater.

§11 Eksklusjon
1. Kommunepartiene har rett til å foreslå at enkeltmedlemmer som bryter med partiets vedtekter, retningslinjer og program blir ekskludert.


Det er slik at når man stiller til valg for et parti, så er man forpliktet til å forholde seg lojalt til hva dette partiet mener man bør gjøre. Hvis man velger å aktivt motarbeide partiet, er den naturlige konsekvensen av ens handlinger at man da blir ekskludert. Man kan si mye om Flostasaken. Om den bør bestå eller nedlegges, det skal ikke jeg kommentere her. Jeg ønsker kun å kommentere det organisasjonsmessige i et partilag som i det siste har hatt en del organisatoriske utfordinger.

Jeg, som medlem i Arbeiderpartiet, forventer at tilltisvalgte i partiet opptrer lojalt overfor sitt eget parti. Hvis man tillater at ens eget parti blir holdt som gissel av enkeltstående tillitsvalgte, da er vi ute og kjører nedover en vei som kun fører til kaos og fordeler for våre konkurrenter.

Med disse ord ønsker jeg lykke til på bystyremøtet ikveld.

Ingen kommentarer: